+1

Ostoskori on tyhjä

Tilaa uutiskirje

Cozify Oy - Älykotipalvelun käyttöehdot

Cozify on palvelu, jonka avulla voi ohjata ja automatisoida monia kodin älylaitteita yhtenä kokonaisuutena.

Nämä käyttöehdot koskevat Cozify älykotipalvelua, siihen liittyvien laitteiden, applikaatioiden, ohjelmistojen sekä liittyvien internetsivustojen (yhdessä ”Palvelu”) käyttöä sekä Cozify Oy:n (”Cozify”) ja Palvelun käyttäjien (”sinä” tai ”Käyttäjä”) välistä suhdetta.

Käyttämällä Palvelua hyväksyt henkilö- ja muiden tietojesi käsittelyn tietosuojaselosteen sekä voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Nämä käyttöehdot vaikuttavat Käyttäjän oikeuksiin ja velvollisuuksiin. Mikäli et hyväksy näitä käyttöehtoja, sinun ei tule käyttää Palvelua. Mikäli sinulla on kysymyksiä tai kommentteja näitä Ehtoja tai Palvelua koskien, pyydämme sinua olemaan yhteydessä osoitteeseen support@cozify.fi.

Palvelun käyttäjien henkilötietojen käsittelyä koskee Cozifyn tietosuojaseloste, joka on löydettävissä osoitteesta https://www.cozify.fi/pages/privacy-policy.

Mikäli olet alaikäinen (alle 18 vuotta täyttänyt), vakuutat huoltajasi tai laillisen edustajasi tutustuneen näihin käyttöehtoihin, hyväksyneen ne, sekä antaneen sinulle suostumuksensa Palvelun käytölle. Käyttäjätilin luominen on kielletty alle 13-vuotiailta. Mikäli uskot alle 13-vuotiaan toimittaneen meille henkilötietoja, pyydämme sinua olemaan yhteydessä osoitteeseen support@cozify.fi.

Palvelun käyttö

Käyttääksesi Palvelua sinun tulee rekisteröidä itsellesi Cozify Hub –käyttäjätili (”Käyttäjätili”), ja toimittaa meille tarkat ja kattavat tiedot itsestäsi, mukaan lukien todennettava sähköpostiosoitteesi ja nimesi, sekä asettaa salasana Käyttäjätiliisi. Olet yksin vastuussa Käyttäjätilisi käytöstä eikä sinulla ole oikeutta antaa Käyttäjätiliäsi kenenkään muun käyttöön ilman Cozifyn etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

Palvelu (mukaan lukien Käyttäjätili) on tarkoitettu henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöösi. Cozify myöntää sinulle rajoitetun, ei-yksinomaisen, ei-edelleenlisensoitavan ja ei-siirrettävän oikeuden käyttää Palvelua henkilökohtaiseen käyttöösi. Sitoudut olemaan yrittämättä millään tavoin vahingoittaa, hakkeroida, murtaa, purkaa (reverse engineer) tai muulla tavoin vaikuttaa Palvelun toimivuuteen.

Palvelun käyttöä voi koskea myös muita ehtoja, joista ilmoitetaan Palvelun käytön yhteydessä. Palvelun käyttöön tarkoitettujen applikaatioiden ja muiden ohjelmistojen käyttö muuhun tarkoitukseen kuin Palveluun liittyviin hyväksyttyihin käyttötarkoituksiin on kielletty. Jos käytät nauhoittavia laitteita Cozify Hubin yhteydessä, olet yksin vastuussa kaikesta informaatiosta, joka on kerätty tällaisella laitteella mukaan lukien audio- ja videoinformaatio sekä vastuussa tarvittavien suostumusten hankkimisesta yksittäisiltä henkilöiltä tallentamisen osalta kulloinkin soveltuvien lakien mukaisesti (sekä Cozifyn tietosuojaselosteen mukaisesti).

Cozify ei ota vastuuta esimerkiksi tulipaloista tai murtovarkauksista. Sinun tulee huolehtia kaikista tarpeellisista turvallisuusvaatimuksista ja ylläpitää riittävää vakuutusturvaa. Cozify ei vastaa miltään osin tietoliikenneverkkoihin liittyvistä häiriöistä Palvelun toiminnassa.

Kolmansien osapuolten laitteet ja palvelut

Palvelu mahdollistaa Käyttäjän käyttää tiettyjä kolmansien osapuolten laitteita ja palveluita. Näiden kolmansien osapuolten palveluiden ja/tai niiden sisällön käyttöä koskevat erilliset näiden palveluntarjoajien käyttö- tai lisenssiehdot ja takuut, jotka sitoudut hyväksymään (mukaan lukien sovelluskauppapalvelujen, kuten Apple App Storen käyttöehdot). Cozify ei vastaa kolmansien osapuolten tarjoamista palveluista tai laitteista.

Tiedostat ja hyväksyt, että et tule käyttämään mitään Palveluun liittyviä laitteita tai kolmansien osapuolten palveluja (tai muutoinkaan käytä Palvelua) tavalla, joka voi vaarantaa sinut tai muut tahot, taikka tavalla, joka voi aiheuttaa vahinkoja omaisuudelle. Sinun ei esimerkiksi tule koskaan yhdistää lääkinnällisiä laitteita tai vastaavia Palveluun.

Maksut

Cozify varaa oikeuden periä maksuja tietyistä Palvelun ominaisuuksista. Jos tilaat tällaisia ominaisuuksia, sitoudut maksamaan Palvelussa tarkemmin kuvatut maksut. Cozify varaa oikeuden koska tahansa muuttaa hinnastojaan ja asettaa uusia maksuja ilmoittamalla niistä vähintään 30 päivää ennen muutosta sähköpostilla tai Palvelussa. Mikäli kyseessä on kuukausimaksullinen palvelu, maksamatta jättäminen johtaa palvelun osittaiseen tai kokonaisvaltaiseen käytön estämiseen. Mikäli asiakas peruu Palvelun, mahdollisia palveluihin liittyviä aloitusmaksuja tai kuukausimaksuja ei palauteta.

Palvelun tarjoaminen ja irtisanominen

Cozifylla on oikeus yksipuolisesti päättää Palvelun tarjoamisesta sekä pääsystä kolmansien osapuolten palveluihin tai laitteisiin. Cozify voi tuoda Palveluun uusia ominaisuuksia tai asettaa rajoituksia ominaisuuksiin ja pääsyyn Palveluun tai sen osaan. Joissakin tapauksissa muutokset saattavat johtaa siihen, että vanhemmat laitteet tai kolmansien osapuolten laitteet tai palvelut, ohjelmistot konfiguraatiot tai asetukset eivät enää toimi yhdessä Cozify Hubin/Palveluiden kanssa.

Sinulla ja Cozifylla on oikeus irtisanoa Palvelu tai sen osa milloin tahansa. Käyttöoikeutesi Palveluun päättyy automaattisesti, mikäli et noudata näitä käyttöehtoja. Tiedostat ja hyväksyt, että Palvelun käytön lopettaminen ja Käyttäjätilin poistaminen on ainoa oikeutus tai hyvitys, joka on saatavilla riitatilanteissa Cozifyn kanssa.

Tekijänoikeudet, käyttäjäsisältö ja käyttäjädata

Kaikki Palveluun liittyvät tekijänoikeudet kuuluvat Cozifylle (tai sen lisensoijille). Sinulla ei ole oikeutta muokata, julkistaa, siirtää, markkinoida tai myydä, luoda Cozifyn tekijänoikeuksiin pohjautuvia teoksia, tai millään muulla tapaa käyttää hyväksi Palveluiden mitä tahansa osaa (ellei näissä käyttöehdoissa yksiselitteisesti toisin mainita).

Sinulle jää oikeus kaikkeen tietoon ja sisältöön (kuten videomateriaali) jonka toimitat meille Palvelun kautta (”Käyttäjäsisältö”). Sinun tulee varmistaa, että omistat tai muutoin omaat tarvittavat oikeudet Käyttäjäsisältöön ja että Käyttäjäsisältö ei loukkaa kolmansien osapuolten oikeuksia. Käyttäjäsisältöä ei käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin Palvelun tuottamiseen, ei Cozifyllä ole pääsyä Käyttäjäsisällön sisältöön.

Palveluun liitetyt laitteet ja ohjelmistot voivat kerätä ja toimittaa tietoja Palveluun (”Käyttäjädata”). Cozifylla on oikeus hyödyntää Käyttäjädataa Palveluiden toimittamisen yhteydessä, sekä erillisellä hyväksynnällä käsitellä ja välittää Käyttäjädataa kolmansille osapuolille. Cozify voi käyttää anonyymiä Käyttäjädataa Palvelun kehittämiseen sekä jakaa anonyymiä Käyttäjädataa yhteistyökumppaneilleen.

Vastuunrajoitus

Cozify ei anna mitään nimenomaista takuuta koskien Palvelua, sen laatua, toimivuutta tai soveltuvuutta tiettyyn tarkoitukseen. Palvelu tarjotaan ”sellaisena kuin se on” ja Palvelun käyttäjä vastaa itsenäisesti palvelun soveltuvuudesta, laadusta ja toimivuudesta. Cozify Hub –laitteella on rajoitettu yhden vuoden takuu. Kolmansien osapuolten laitteita koskevat näiden omat takuuehdot.

Cozify ei ole vastuussa välillisistä vahingoista eikä henkilö- tai omaisuusvahingoista, jotka aiheutuvat tai liittyvät Palvelun käyttöön tai toimimattomuuteen (tai kolmansien osapuolten palveluihin tai laitteisiin). Cozifyn korvausvastuu on rajattu sataan (100) euroon. Edellä mainittua rajoittavat kuluttajansuojalainsäädännön pakottavat säännökset. Käyttäjällä on aina velvollisuus rajoittaa aiheutunutta vahinkoa.

Ehtojen muuttaminen

Cozify voi ajoittain muuttaa näitä käyttöehtoja (sekä tietosuojaselostetta). Kaikki näitä käyttöehtoja koskevat muutokset julkaistaan Cozifyn verkkosivuilla, jonka lisäksi muutoksista voidaan ilmoittaa sähköpostitse. Palvelun käytön jatkamisesi voi vaatia hyväksyntäsi käyttöehtojen muutoksille. Mikäli et hyväksy kulloinkin voimassa olevien käyttöehtojen ehtoa, Cozifyn tietosuojaselostetta tai muita Cozifyn ehtoja liittyen Palveluiden käyttöösi, käyttöoikeutesi Palveluihin lakkaa välittömästi ja sinun tulee lopettaa Palvelun sekä muiden Cozifyn tarjoamien palveluiden käyttö.

Riidat ja sovellettava laki

Kaikkiin vaatimuksiin ja riitoihin Cozifyn ja sinun välillä sovelletaan Suomen lakia, pois lukien sen lainvalintasäännöt. Kaikki Palvelua koskevat vaatimukset ja riidat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

Cozify Oy (Business ID: 2552557-5)
Linnoitustie 4 B, 02600 Espoo, Finland,
info@cozify.fi, www.cozify.fi