+1

Ostoskori on tyhjä

Tilaa uutiskirje
Menu
X

Rekisteriseloste


Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste
Laatimispäivä: 14.1.2014

1. Rekisterinpitäjä

Name:
Cozify Oy

Address:
Linnoitustie 4 B
02600 Espoo

email:
info@cozify.fi
VAT number:
2552557-5


2. Rekisterin nimi

Cozify Oy:n asiakasrekisteri.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään palveluiden hallinnointia, ylläpitoa ja parantamista varten sekä asiakasviestintää varten, mukaanlukien mahdollinen suoramarkkinointi.

Rekisteröity voi kieltää tietojensa käytön markkinointitarkoituksiin sekä markkinatutkimuksiin ilmoittamalla asiasta rekisterinpitäjälle.

4. Rekisterin sisältö

  • Yksityiskäyttäjän perustiedot, kuten nimi, osoite, kieli, puhelinnumero, sähköpostiosoite
  • Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
  • Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot, kuten tuotteet ja palvelut, niiden avaus-, ja irtisanomispäivä, palvelun myyjätiedot ja viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot
  • Käyttäjätunnukset ja muut tunnistautumistiedot
  • Lupatiedot ja kiellot, kuten suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
  • Muut rekisteröidyn itse antamat tiedot

5. Tietolähteet

  • Asiakkaan ilmoittamat tiedot
  • Palvelun antamisen tai ylläpidon yhteydessä saadut tiedot

6. Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta kolmansille osapuolille.
Cozify Oy voi luovuttaa tietoja voimassa olevan lainsäädännön velvoittavissa rajoissa esimerkiksi viranomaisille.

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

7. Rekisterin suojaus

Rekisteriin liittyvät tietokannat ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja ulkoisia tietomurtoja vastaan. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa.
Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä henkilökohtaisella käyttöoikeudella. 

8. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisterinpitäjälle ja sen on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Rekisterinpitäjä saa periä tietojen antamisesta aiheutuvan kohtuullisen korvauksen, mikäli rekisteröity käyttää tarkastusoikeuttaan useammin kuin kerran vuodessa.

Kaikki kysymykset ja tiedustelut liittyen ylläoleviin kohtiin voi osoittaa Cozify Oy:lle sähköpostitse osoitteeseen info@cozify.fi, tai lähettää kirjallinen tiedustelu osoitteeseen:

Cozify Oy
Linnoitustie 4 B
02600 Espoo
Finland